Privacy & voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

Privacyverklaring

G. WIJNANDS BOUWMATERIALEN BV
Businesspark Stein 145
6181 MA Elsloo
Telefoon : 046-4288777
Telefax : 046-4379716
Website : www.wijnandsbouwmaterialen.nl
Email : info@wijnandsbouwmaterialen.nl
KvK-nummer: 14627849

Privacyverklaring
G. Wijnands Bouwmaterialen BV verwerkt persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). G. Wijnands Bouwmaterialen BV respecteert de privacy van de betrokkenen en is zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. G. Wijnands Bouwmaterialen BV verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Dienstverlening en ontvangers (derden) en autoriteiten
Om aan u onze overeenkomsten met u te kunnen voldoen, offertes uit te brengen, facturatie, producten te leveren en diensten te kunnen verlenen, hebben wij gegevens als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening en productbezorging nodig is, zal G. Wijnands Bouwmaterialen BV uw gegevens aan derden verstrekken, de ontvangers. Dit zijn bijvoorbeeld transporteurs, leveranciers en koeriers.

Wanneer een wettelijke verplichting bestaat de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet-en regelgeving te voldoen, zal G. Wijnands Bouwmaterialen BV uw persoonsgegevens met derden delen.

Werknemers
G. Wijnands Bouwmaterialen BV verwerkt persoonsgegevens van werknemers, waaronder begrepen bijzondere persoonsgegevens van weknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de verstrekking van gegevens aan de bevoegde autoriteiten.

Bewaartermijn
G. Wijnands Bouwmaterialen BV bewaart uw gegevens zolang nodig voor een correcte dienstverlening, tenzij uit een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn geldt.

Rechten van de betrokkene
U heeft, als betrokkene, een aantal rechten. Deze rechten zijn in de AVG opgesomd. Al deze rechten kunt u jegens G. Wijnands Bouwmaterialen BV uitoefenen door contact met ons op te nemen, liefst via e-mail info@wijnandsbouwmaterialen.nl. Zo nodig zullen wij dan een afspraak met u plannen. Bij deze afspraak geldt dat u een geldig identiteitsdocument moet meenemen.

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u het recht op gegevensoverdraging, intrekking van uw verleende toestemming en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen.

Beveiliging gegevens
Bij G. Wijnands Bouwmaterialen BV staat beveiliging van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang e.d. tegen te gaan.

Wijzigingsbevoegdheid
Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

G. Wijnands Bouwmaterialen BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. Alsdan zullen wij u daarover informeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
G. Wijnands Bouwmaterialen BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. G. Wijnands Bouwmaterialen BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Wilt u zich afmelden voor Google Analytics. Klik dan hier.